Pembiayaan Kenderaan – Pinjaman Kereta

Membeli kereta pertama? Inilah yang anda perlu tahu tentang pinjaman kereta.

Pinjaman kereta atau pinjaman kereta merupakan salah satu cara yang sering digunakan untuk mendapatkan kereta idaman.

Pinjaman kereta adalah kaedah yang sesuai untuk membeli kereta, terutamanya jika anda mempunyai bajet kewangan yang terhad.

Walau bagaimanapun, tidak semua bakal pembeli kereta tahu tentang topik berkaitan pinjaman kereta seperti pinjaman kereta, penjamin kereta, kadar faedah pinjaman kereta, kelayakan gaji, pembelian kereta, bayaran muka, dll.

Secara umumnya, pengetahuan tentang isu-isu ini adalah penting untuk memastikan kelancaran perniagaan pinjaman anda dan kelancaran kelulusan permohonan pinjaman kereta baru atau terpakai anda.

Perkara yang Anda Perlu Pertimbangkan Sebelum Memohon Pinjaman Kereta Pinjaman kereta E

jugadipanggil pembelian pajakan kenderaan. Merujuk kepada pajakan barangan dengan pilihan untuk membeli pada akhir tempoh pinjaman.

Peminjam hendaklah membayar balik pinjaman seperti yang dipersetujui dalam perjanjian kewangan sewa termasuk kadar faedah kepada bank secara ansuran dalam tempoh tertentu.

Kenderaan akan menjadi hak milik peminjam selepas semua ansuran dibayar.

Fahami asas pinjaman supaya anda tidak membuat keputusan terburu-buru

Kebanyakan pembeli kereta kali pertama biasanya memilih mana-mana pinjaman yang ditawarkan tanpa berfikir panjang. Adalah dinasihatkan untuk menyemak dahulu sama ada produk pinjaman yang ditawarkan menepati keperluan anda atau tidak. Luangkan masa untuk menyelidik produk pinjaman yang ditawarkan oleh setiap bank yang berbeza dan pilih tawaran terbaik untuk anda. Anda boleh mendapatkan maklumat tentang perbandingan pinjaman kereta dalam talian.

Juga, fahami asas pinjaman (tujuan pinjaman, keupayaan untuk membayar balik pinjaman dan sejarah pembayaran), termasuk istilah dan konsep perbankan yang biasa digunakan.

Kadar asas pinjaman adalah salah satu syarat yang paling biasa ditemui dalam perjanjian pembelian dan pajakan. Secara amnya, KPA atau BLR merujuk kepada kadar faedah minimum yang dikira oleh bank berdasarkan formula yang mengambil kira faktor lain seperti yuran dan kos pentadbiran.

Bandingkan Jenis Pinjaman Kereta Yang Ditawarkan

Setiap bank yang berbeza biasanya menawarkan kadar faedah pinjaman kereta, jenis produk, yuran dan kos yang berbeza.

Atas sebab ini, adalah dinasihatkan untuk membandingkan jenis pinjaman kereta yang ditawarkan dan kadar faedah pinjaman kereta yang dikenakan oleh sekurang-kurangnya tiga institusi kewangan yang berbeza sebelum membuat keputusan. Secara amnya, kadar faedah pinjaman kereta berbeza-beza bergantung kepada faktor luaran lain seperti tempoh pinjaman atau had pinjaman.

Kenal pasti keperluan dan pilih pinjaman kereta yang memenuhi keperluan anda. Minta nasihat, idea, atau bantuan daripada keluarga atau rakan yang berpengalaman untuk membina keyakinan.

Ketahui risiko pinjaman kereta anda dan keadaan kewangan

Perkara ini sering dipandang remeh oleh ramai peminjam – komitmen bulanan yang tinggi dan tidak terurus boleh menyebabkan anda dibebani dengan banyak perbelanjaan bulanan. Malah, tidak dapat membayar balik pinjaman boleh mengakibatkan anda diisytiharkan muflis atau muflis. Oleh itu, adalah penting untuk anda menilai keadaan kewangan anda dengan teliti sebelum membuat pinjaman kereta. Pertimbangkan kewajipan sedia ada, termasuk kos lain yang perlu dibayar, seperti kos bahan api, tempat letak kereta, tol, penyelenggaraan dan banyak lagi.

Sebelum membuat pinjaman kereta, dinasihatkan anda hanya mempertimbangkan pendapatan tetap dan tidak mengukur kekuatan kewangan anda dengan mengambil kira pendapatan tidak tetap seperti tuntutan kerja tambahan dan sebagainya. Selain itu, anda dinasihatkan untuk mengenal pasti risiko yang mungkin anda hadapi. Dalam sesetengah kes, peminjam mungkin menghadapi risiko lain seperti bayaran tambahan, denda, kereta yang ditarik balik atau dilelong jika peminjam gagal membayar seperti yang dijadualkan. Kegagalan membuat pembayaran tetap juga boleh menjejaskan skor kredit peminjam, menjadikannya sukar untuk memohon kredit pada masa hadapan. 

Pilih kadar faedah pinjaman kereta yang paling rendah Kadar faedah

(seperti tetap, berubah, tetap) secara tidak langsung mempengaruhi jumlah kos pinjaman anda. Oleh itu, dinasihatkan untuk memilih pinjaman kereta yang menawarkan kadar faedah pinjaman kereta yang paling rendah.

Kadar faedah tetap ialah kadar faedah yang biasa digunakan untuk pinjaman peribadi atau pinjaman beli-untuk-pajakan (pinjaman kereta).

Secara amnya, kadar faedah tetap dikira berdasarkan jumlah pokok pinjaman (jumlah pinjaman awal) sepanjang tempoh pinjaman.

Formula untuk mengira kadar faedah pinjaman kereta

(Amaun Pinjaman Sebenar x Bilangan Tahun Pinjaman x Kadar Faedah Tahunan) ÷ Bilangan Ansuran (Bulan) = Faedah Bulanan

(RM50,000 x 5 x 7%) ÷ 60 = RM292

Semak laporan kredit dan tentukan terma dan syarat.

Secara amnya, setiap produk pinjaman menetapkan terma dan syarat tertentu yang mesti dipatuhi oleh peminjam, dengan peminjam terikat dengan perjanjian pembayaran balik jangka panjang (antara lima dan sembilan tahun), bergantung pada pilihan mereka. 

Oleh itu, kami mengesyorkan agar anda membaca dengan teliti dan memahami dengan jelas setiap set terma dan syarat untuk mengelakkan sebarang keraguan. Sila ambil perhatian tentang sebarang bayaran tersembunyi tambahan atau caj yang mungkin dikenakan. Jika anda tidak pasti, semak dengan pentadbir bank anda untuk mendapatkan kepastian.

Secara amnya, semua aktiviti kredit dan sejarah pembayaran disertakan dalam laporan kredit CCRIS dan CTOS untuk digunakan sebagai rujukan oleh bank semasa memohon kredit baharu. Oleh sebab itu, peminjam perlu memastikan pembayaran dibuat secara konsisten supaya rekod kredit ini kekal dalam kedudukan yang baik.

Margin Pembiayaan Margin pembiayaan

merujuk kepada jumlah pinjaman yang dinyatakan sebagai peratusan daripada jumlah nilai kenderaan. Kebanyakan pinjaman kereta di Malaysia mempunyai kadar pembiayaan maksimum 90% dan memerlukan anda membuat bayaran muka sekurang-kurangnya 10% kepada pengedar kereta. Sebagai contoh, jika anda ingin membeli kereta baru bernilai RM 100,000, pihak bank akan bersetuju untuk meluluskan pinjaman sebanyak RM 90,000 kepada peminjam (90% X RM 100,000).

Walau bagaimanapun, terdapat institusi kewangan lain yang menawarkan kadar pembiayaan maksimum 100%. Had ini biasanya terhad kepada peminjam tertentu berdasarkan faktor semasa lain seperti pembelian kereta pertama dsb.

Kadar Faedah Pinjaman Kereta Kadar

faedah pinjaman kereta biasanya dikenakan lebih tinggi apabila harga kereta lebih rendah dan lebih rendah apabila harga kereta lebih tinggi.

Selain itu, kadar faedah juga berbeza mengikut kadar rujukan setiap bank, dengan mengambil kira faktor lain seperti jumlah dan tempoh pinjaman, sejarah kredit peminjam dan umur kenderaan. Kadar faedah ke atas pinjaman kereta baru biasanya antara 2.3% dan 3.5%. Manakala kadar faedah bagi pinjaman kereta terpakai biasanya antara 3.5% dan 4.2%.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kadar Faedah Pinjaman Kereta

Secara umumnya, faedah merujuk kepada bayaran tambahan yang dikenakan ke atas pinjaman bank untuk kereta baru atau terpakai. Kadar faedah pinjaman kereta selalunya berbeza-beza bergantung pada kontrak dan faktor lain, khususnya seperti berikut:

 • Model kereta pilihan: Model dan harga kereta pilihan, sama ada kereta terpakai atau kereta baharu, boleh menjejaskan kadar faedah ke atas pinjaman kereta. Kadar faedah kereta terpakai biasanya 3-5% bergantung pada jenis dan harga.
 • Skor dan Sejarah Kredit: Skor kredit anda ialah faktor penentu dalam kadar faedah pinjaman kereta anda. Sejarah kredit yang baik memberikan keyakinan bank bahawa anda akan dapat membayar balik pinjaman kereta anda tanpa sebarang masalah. Walau bagaimanapun, jika skor kredit anda rendah, bank cenderung menawarkan kadar faedah yang lebih tinggi untuk pinjaman kereta.
 • Status Kewangan: Merujuk kepada pendapatan bulanan dan keupayaan anda untuk membayar balik pinjaman yang diluluskan oleh bank. Semakin tinggi pendapatan bulanan anda, semakin rendah kadar faedah pinjaman kereta anda. Jika tidak, anda mungkin dikenakan kadar faedah pinjaman kereta yang lebih tinggi.
 • Polisi Bank: Sesetengah bank mungkin mempunyai peraturan dan polisi tambahan yang boleh menjejaskan kadar faedah pinjaman kereta anda. Kami mengesyorkan agar anda membaca kontrak dengan teliti atau meminta penjelasan yang lebih baik pada masa sebut harga.
 • Tempoh pinjaman: Tempoh pembayaran balik pinjaman biasanya mempengaruhi kadar faedah yang dikenakan oleh bank. Dengan kata lain, semakin lama tempoh pinjaman, semakin tinggi kadar faedah pinjaman kereta.

kereta

Penjamin ialah orang yang bersetuju membayar hutang bagi pihak peminjam jika peminjam ingkar. Secara amnya, institusi kewangan menyemak kredit pemohon pinjaman jika pemohon tidak mempunyai pendapatan dan sejarah kredit yang stabil, atau jumlah pinjaman lebih tinggi daripada kadar pendapatan yang dibenarkan, maka mereka boleh memohon jaminan automatik sebagai cagaran tambahan. .

 

Penjamin akan menandatangani surat jaminan yang menyatakan bahawa ia bersetuju untuk melaksanakan kewajipan bagi pihak peminjam. Jika peminjam gagal membayar ansuran bulanan kereta, pemberi pinjaman kereta bertanggungjawab untuk membayar baki jumlah termasuk faedah pembayaran lewat.

 

Prabayar atau pra-tempahan kereta

Peminjam biasanya perlu menghantar bayaran pendahuluan 10% ke atas kenderaan kepada bank. Anda juga boleh mendepositkan pendahuluan yang lebih besar daripada yang dinyatakan untuk mengurangkan prinsipal dan faedah. Tempoh pinjaman 5 tahun mempunyai kadar faedah yang lebih rendah daripada tempoh pinjaman 9 tahun.

 

Terdapat beberapa bank dan institusi kewangan yang menawarkan pinjaman bank tanpa faedah. Walau bagaimanapun, anda perlu membayar jumlah dan faedah yang lebih tinggi daripada pinjaman biasa.

Pemilikan Semula

Jika peminjam gagal membayar ansuran pinjaman kereta selama dua bulan berturut-turut, pemberi pinjaman (iaitu bank) mempunyai hak untuk mengambil semula kereta tersebut. Walau bagaimanapun, apabila lebih daripada 75% daripada jumlah pinjaman telah dibayar, institusi kewangan tidak berhak untuk mengambil semula kenderaan anda.

pinjaman dan bayaran balik

Di Malaysia, tempoh pinjaman maksimum untuk kereta terpakai ialah tujuh tahun. Walau bagaimanapun, tempoh maksimum untuk membiayai kereta baharu ialah sembilan tahun. Walau bagaimanapun, semakin lama tempoh pembiayaan, semakin tinggi kadar faedah. Ini bermakna anda terikat dengan kadar pinjaman yang lebih tinggi untuk tempoh masa yang lebih lama bersama-sama dengan risiko lain seperti inflasi dll.

Lesen

memandu Lesen memandu adalah salah satu syarat minimum untuk layak memohon pinjaman kereta. Bagaimanapun, institusi kewangan seperti Ambank atau Bank Rakyat membenarkan permohonan pinjaman kereta dibuat tanpa lesen asalkan pendapatan asas melebihi RM3,000.

Pendapatan Layak Membeli Kereta

Setiap bank menetapkan syarat gaji minimum yang berbeza bagi setiap permohonan pinjaman mengikut garis panduan yang ditetapkan. Bagi mereka yang ingin memohon pinjaman kereta, anda mestilah berumur 18 tahun ke atas dan belum mencapai umur persaraan pada akhir tempoh pendapatan dengan pendapatan bulanan minimum RM 1,500 atau lebih.

Penyata Bank / Penyata KWSP atau KWSP

Kedua-dua dokumen ini diperlukan untuk membuktikan pendapatan bulanan pemohon dan melihat keupayaan pemohon untuk membayar balik pinjaman mengikut jadual yang telah dipersetujui dalam kontrak.

Pinjaman Pelajar

Undang-undang ini terpakai terutamanya kepada pelajar yang baru menamatkan pengajian atau yang telah mula bekerja, dengan syarat mereka berumur tidak melebihi 30 tahun pada masa permohonan. Bagi membolehkan pemohon layak mendapat pinjaman menggunakan program ini, pemohon hendaklah mengemukakan dokumen sokongan seperti permohonan kerja, transkrip dan sebagainya.

Secara amnya, program siswazah merujuk kepada perkhidmatan pinjaman pemilikan kereta yang ditawarkan oleh bank kepada sesiapa yang baru berjinak-jinak dengan dunia pekerjaan untuk mendapatkan kereta pertama mereka. Bank biasanya menawarkan yuran pinjaman sebanyak 100% daripada harga belian untuk tempoh pembiayaan 4-9 tahun dengan kadar pembiayaan antara RM30,000 hingga RM150,000 bergantung kepada kelayakan.

Biasanya, bank menawarkan kriteria kelayakan berikut untuk program pinjaman kereta:

 • Menjadi warganegara Malaysia;
 • Umur antara 20-30 tahun;
 • Terbuka kepada graduan yang bekerja di sektor kerajaan atau swasta;
 • Memiliki ijazah atau diploma daripada institusi yang diiktiraf kerajaan;
 • Liabiliti terhad untuk pembelian kereta baharu sahaja, tidak termasuk kereta terpakai.

Selain itu, pemohon yang ingin memiliki kereta menggunakan program ijazah ini juga dikehendaki melepasi syarat kelayakan gaji untuk membeli kereta seperti berikut:

 • Orang yang bekerja di Lembah Klang – jumlah gaji minimum selepas ditolak KWSP (RM1,800 atau lebih );
 • Orang yang bekerja di kawasan selain Lembah Klang – jumlah gaji minimum selepas potongan KWSP (RM1,500 atau lebih);
 • Kelayakan dikira berdasarkan gaji pokok dan elaun tetap, tidak termasuk kerja lebih masa atau komisen.

Walau bagaimanapun, syarat kelayakan untuk gaji ini selalunya berbeza-beza bergantung pada jenis bank atau institusi kewangan yang dipilih. Anda harus menghubungi bank anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Dokumen Pembelian Kereta

Pegawai Kerajaan

 • Salinan Kad Pengenalan (MyKad);
 • Salinan lesen memandu;
 • Penyata gaji bank (bergantung kepada bank);
 • Salinan slip gaji 3 bulan lepas.

Kakitangan swasta

 • Salinan kad pengenalan (MyKad);
 • Salinan lesen memandu;
 • Penyata gaji bank (bergantung kepada bank);
 • Salinan slip gaji untuk 3 bulan terakhir;
 • penyata KWSP.

Bekerja sendiri / Peniaga

 • Salinan kad pengenalan (MyKad);
 • Salinan lesen memandu;
 • Penyata bank untuk 6 bulan terakhir;
 • Salinan pendaftaran syarikat (SSM).

Program Pelajar

 • Salinan Kad Pengenalan (MyKad)
 • Salinan lesen memandu;
 • Surat tawaran kerja (untuk pengambilan baru atau kurang daripada 3 bulan);
 • Salinan diploma atau transkrip diploma yang disahkan;
 • Salinan slip gaji untuk 3 bulan terakhir – bergantung pada permintaan bank;
 • Penyata akaun bank terkini – tertakluk kepada keperluan bank.
 • Kad pelajar;
 • Dokumentasi Penjamin
 • Ibu, bapa atau saudara mara masih bekerja.

Bagaimanakah saya tahu jika pinjaman kereta telah diluluskan? Petua Elakkan Ditolak Pinjaman Kereta

juga telah menyediakan senarai tip pinjaman bank untuk bakal pembeli kereta kali pertama bagi memudahkan dan memudahkan proses permohonan pinjaman bank dan seterusnya mengelakkan permohonan anda daripada ditolak oleh pihak bank.

Semak Laporan Kredit CCRIS dan CTOS

Semak rekod pinjaman sedia ada sebelum memohon pinjaman baharu. Pastikan hutang kad kredit atau NGO anda dibayar tepat pada masanya untuk mengelakkan skor kredit buruk. 

Di Malaysia, keseluruhan rekod kredit peminjam dan maklumat berkaitan pinjaman mereka seperti sejarah pembayaran, hutang, dsb. didaftarkan dalam Sistem Maklumat Rujukan Kredit atau CCRIS dan CTOS (Perkhidmatan Tip Kredit). Anda boleh mendapatkan maklumat tentang status kredit semasa anda dengan melawati Bank Negara Malaysia (BNM) secara terus atau dengan memuat turunnya dalam talian melalui portal CTOS percuma.

Semak kelayakan gaji untuk membeli kereta

Institusi kewangan atau bank dengan ambang keuntungan bersih layak untuk permohonan pinjaman kereta di bawah RM1,500 atau lebih. Selain itu, gaji yang difikirkan mencukupi bagi pemohon program ijazah atau diploma mestilah tidak kurang daripada RM 1,000 selepas ditolak bayaran bulanan kenderaan dan caruman KWSP/PERKESO. Jika kurang, anda mungkin memerlukan penaja kenderaan (ibu atau bapa/suami atau isteri) untuk menyokong kes anda.

Ketahui kewajipan bulanan anda

Selain itu, had kredit yang lebih tinggi boleh menyebabkan permohonan pinjaman anda ditolak. Lazimnya, bank akan menyemak komitmen anda pada setiap bulan untuk melihat prestasi kewangan anda dan mengetahui keupayaan anda untuk membayar balik pinjaman tanpa sebarang masalah. Kewajipan bulanan yang layak tidak boleh melebihi 70% daripada pendapatan kasar, termasuk pinjaman kereta baharu yang diperlukan.

Dapatkan lesen memandu yang lebih baik

Selain itu, memiliki lesen memandu juga secara tidak langsung memudahkan proses pendaftaran dan menjamin pinjaman kereta anda. Bagaimanapun, terdapat beberapa institusi kewangan yang menawarkan dan membenarkan permohonan pinjaman atau pembiayaan kenderaan tanpa lesen memandu, asalkan pendapatan asas RM3,000 atau lebih. Anda boleh menyemak dengan jurubank anda untuk mendapatkan kepastian.

Saya harap kategori pinjaman kenderaan ini dapat memudahkan anda untuk memohon pinjaman untuk mendapatkan kereta idaman anda.

Sehingga post seterusnya